Sale!

Kosha Silk KS 6775

රු2,490

or 3 X රු788.50 with Koko
 රු2,366

Out of stock

Notify me when this item is back in stock.

FREE SHIPPING on all orders over Rs. 10,000

  • Island-wide shipping
  • Easy return policy
Guaranteed Safe Checkout

  • Fabric : Cotton Mixed
  • Available with an Running Blouse Piece
  • Blouse Colour : Plain Off White
  • Saree Colour :Off White Colour With Maroon Brown
  • Island-wide shipping
  • Easy return policy
  • 100% guaranteed product

Images displayed across the range of fabric may slightly contrast from the actual color. This may happen due to multiple settings in your monitor or viewing device, or effect of our digital photo shoots.

රෙදි ප්රමාණයෙන් දර්ශණය වන රූපවල සැබෑ වර්ණයෙන් තරමක් වෙනස් වේ. ඔබගේ මොනිටරය හෝ නරඹන උපාංගයේ බහු සැකසුම් නිසා හෝ අපගේ ඩිජිටල් ඡායාරූප අංකවල බලපෑම නිසා මෙය සිදු විය හැක.

Additional information

Weight0.4 kg
color

, ,

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.