Sale!

Kanchan BDR 710C

රු2,490

or 3 X රු788.50 with Koko
 රු2,366

1 in stock

Only 1 items left in stock!

FREE SHIPPING on all orders over Rs. 10,000

  • Island-wide shipping
  • Easy return policy
Guaranteed Safe Checkout

COTTON SAREE

  • Fabric : Cotton
  • Available with an Unstitched blouse piece
  • Blouse Color : White
  • Saree Color : Sky Blue With White
  • 100% guaranteed product

The Sarees fabric, colors, design and dyeing are all made for perfection.

Cash on Delivery Available Island Wide

Images displayed across the range of fabric may slightly contrast from the actual color. This may happen due to multiple settings in your monitor or viewing device, or effect of our digital photo shoots.

රෙදි ප්රමාණයෙන් දර්ශණය වන රූපවල සැබෑ වර්ණයෙන් තරමක් වෙනස් වේ. ඔබගේ මොනිටරය හෝ නරඹන උපාංගයේ බහු සැකසුම් නිසා හෝ අපගේ ඩිජිටල් ඡායාරූප අංකවල බලපෑම නිසා මෙය සිදු විය හැක.

Additional information

Weight0.6 kg
Fabric

color

,