Sale!

Apple Silk AS 6118

රු2,871

or 3 X රු909.15 with Koko
 රු2,727

-10%

Out of stock

Notify me when this item is back in stock.

FREE SHIPPING on all orders over Rs. 10,000

  • Island-wide shipping
  • Easy return policy
Guaranteed Safe Checkout

Indian Handloom

  • Fabric : Handloom Silk
  • Available with an Unstitched blouse piece
  • Blouse Colour : Same As Saree design
  • Saree Colour : Cream Colour With multi colours
  • Island-wide shipping
  • Easy return policy
  • 100% guaranteed product

Images displayed across the range of fabric may slightly contrast from the actual color. This may happen due to multiple settings in your monitor or viewing device, or effect of our digital photo shoots.

රෙදි ප්රමාණයෙන් දර්ශණය වන රූපවල සැබෑ වර්ණයෙන් තරමක් වෙනස් වේ. ඔබගේ මොනිටරය හෝ නරඹන උපාංගයේ බහු සැකසුම් නිසා හෝ අපගේ ඩිජිටල් ඡායාරූප අංකවල බලපෑම නිසා මෙය සිදු විය හැක

Additional information

Weight0.5 kg
color

,